Alvdal

Lokalhistorisk nettsted for Alvdal

Norsk

Alvdal er ei bygd med ca. 2500 innbyggere i Nord-Østerdal i Innlandet, tidligere Hedmark fylke. Navnet Alvdal ble tatt i bruk i 1917. Før det het bygda Lille-Elvedalen i skrift, men Vetlelvdalen i tale.

Bebyggelsen er konsentrert langs Glåma og Folla, som møtes i sentrum av bygda (Steia). Alvdal er ei jordbruksbygd, men har også industri- og servicebedrifter med stor betydning for lokalsamfunnet.

En av de eldste treskiene som er funnet i Norge er funnet her i Alvdal, og skibygda Alvdal har fostret mange kjente navn opp gjennom tidene. Kommunevåpenet har også ski i sitt symbol.

Andre sider på nettet som også omhandler lokalhistorie for Alvdal:

Historielaget Frederiks Gave
Jan Erik Aas
Digitalarkivet
DigitaltMuseum
Nasjonalbiblioteket/Nettbiblioteket

English

Alvdal is a village of ca. 2500 inhabitants, situated in Nord-Østerdal, Innlandet, former Hedmark county, Norway. The name was Lille-Elvedalen until 1917.

The built-up area is concentrated along the rivers Glåma and Folla, these rivers meet at the center of Alvdal, called Steia. Alvdal is an agricultural village but does also have industry and service trade that is important to the local community.

One of the oldest skis ever found in Norway was found here in Alvdal, and Alvdal as a ski village has reared many well-known names through the ages. The municipality also has ski in its coat-of-arms symbol.

Other websites about Alvdal’s family- and local history:

Historielaget Frederiks Gave
Jan Erik Aas
Digitalarkivet
DigitaltMuseum
Nasjonalbiblioteket/Nettbiblioteket