Bygdebøker / Family history books

Norsk

Disse bindene inneholder rettinger og tilføyelser til Alvdals bygdebøker, og gir deg innsikt i hvordan livet har utviklet seg i bygda. Klikk deg inn på hvert bind for å lære mer.

English

These volumes contain corrections and additions to Alvdal’s family history books, providing you with insights into how life has developed in the village. Click on each volume to learn more. Corrections are written in Norwegian only.