Alvdal Stasjon

Opplysningene om jernbaneboligene er utarbeidet av Annar Avlesen.

NSB-km 324.0 fra Oslo

Stasjonsbygningen i sveitserstil er tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix (1831-1901), og stod ferdig til åpningen av Rørosbanen den 13. oktober 1877.

Stasjonen fikk navnet Lilleelvedal ved åpningen 14.10.1877,

og navnet Alvdal fra 10.06.1919.

I håndbok fra 1926 står det: Leiligheten hadde 4 værelser. Kjøkken med vann og vask i 2. etasje, og pikeværelse i 1. etasje. Elektrisk lys.

Embret Thoresen drev kafé og restaurant i 1880-åra i søndre del av bygningen som senere ble venterom. Venterommet var i nordre enden, som senere ble godskontor etter ombyggingen i 1951. Thoresen søkte òg om skjenkebevilling, men et vedtak frå 1884 viser at det ikke ble innvilget dette året.

Postkontoret var i lange perioder lagt til stasjonen, og stasjonsmesteren hadde ekstra godtgjørelse for arbeidet med posten, selv om også øvrig betjening utførte arbeidet. I 1887 var denne godtgjørelsen 400 kroner pr. år.

Brukere frå 1877: Embret Thoresen, født 1836 (Norderhov). Han var først konduktør på Drammensbanen, deretter jernbane-oppsynsmann i 1875 da Rørosbanen vart bygd. I anleggstida var han bosatt på garden Strømshoved på Tynset, og sønnen Otto Edvard ble født her. Embret laget æresportalen da Rørosbanen ble åpna i 1877. Han var første stasjonsmester i Alvdal frå 17.10 1877. Etter at han måtte slutte i NSB i 1888, var han postfører Alvdal– Grimsbu. Han arbeidde òg som baker, drev litt gardsbruk og han var agent for livsforsikringsselskapet New-York. Han døde 1899. Embret var gift med Gunhild Thoresdatter, Sæther født 1839. Barn: Bernt Thorvald, født 1862 (Nes i Hallingdal). Konfirmert 1877 på Tynset. Reiste til Amerika.Tilla, født 1865 (Norderhov), død 1872 (Drammen).Ingvald Embret, født 1868 (Norderhov). Konfirmert 1883 Lilleelvedal.Petra, født 1869 (Bærum). Konfirmert 1884 Lilleelvedal.   Embret giftet seg 2.gang i 1874 med Maren Olsdatter, født 1850 (Hønefoss), død 1952 (Alvdal). Barn: Otto Edvard, født 1875 (Tynset). Konfirmert 1891 Grimshaugenget. Lokomotivpusser.Tilda Gunhilde, født 1878 (Alvdal stasjon). Konfirmert 1892 Grimshaugtrø, – død 1943. Sjå 00-000 Prestenget.Emma Henriette, født 1879 (Alvdal stasjon). Konfirmert 1894 Grimshaugen. Gift med Adolf Skinstad, født 1882 (Østre Toten).Sigurd, født 1882 (Alvdal stasjon), Konfirmert 1897 Steien Død 1948.Inga Karethe, født 1884 (Alvdal stasjon). Konfirmert 1899 Nysted. Død 1962. Bosted: 20-013 Steisandeggmoen.Oscar, født 1887 (Alvdal stasjon). Konfirmert 1902 Nysted. Fotograf. Bosted: Reiste til Amerika 21.09 1906.Georg, født 1889 (07-096 Grimshaugenget). Død 1891.Thomas Georg, født 1892 (07-096 Grimshaugenget). Konfirmert 1907. Bosted: Reiste til Amerika 06.06 1913.   Maren giftet seg 2. gang i 1903 med Ole Jonsen Kjølle, født 1848 Folldal), død 1926. Postfører. Bosted: 07-096 Grimshaugenget.
Brukere frå 1888: Jon Severin Aarøe, født 1834 (Trondheim), sønn av Skomagermester Johan Christian Årø. Død 1903 (Kongsberg). Arbeidde som militær 1854-1869, Oslo politi 1869-1873. Ansatt i NSB i 1873. I 1875 bosatt i Bagron Stor-Elvdal, der han var kontoransatt ved jernbanen. Stasjonsmester på Tolga 1877, Lilleelvedal 1888, Kongsberg 1897. Jon var gift med Oline Torgersdatter, født 1836 (Gjerdrum), død 1885 Tolga. Barn: Sigrid Marie, født 1872 (Kristiania). Konfirmert 1888 Tolga.Lovise Kristine, født 1874 (Stor-Elvdal). Konfirmert 1890 Lilleelvedal (Alvdal).Thorvald, født 1876 (Stor-Elvdal). Konfirmert 1890 Lilleelvedal (Alvdal).   Jon Severin giftet seg 2. gang i 1887 på Tolga med Emilie Augusta Andersen, født 1854 (Larvik). Datter av skibsfører Martin Andersen, Larvik. Barn: Dagmar Margrete Otilie, født 1887 (Tolga), døde av difteri i 1890.Dagfinn Magnus Odvard, født 1890 (Lilleelvedal). Konfirmert 1905 Kongsberg.
Brukere frå 1897: Ole Olsen, født 1843 (Furnes), død 1909 (Lilleelvedal). Begynte på jernbanen i 1860 som betjent på jernbanebrygga og godsekspedisjonen i Hamar. Ansatt NSB 1870. Pakkhusformann Hamar mai 1872. Stasjonsmester ved Hanestad 1877 da banen ble åpnet. Stasjonsmester Espa 1894, stasjonsmester Lilleelvedal april 1897. Ole Olsen var ei tid aktiv med bygging av hus. Han kjøpte gamle bygninger, satte dem opp på nye tomter, og solgte att etter noen år. (Sjå 07-143 Vedum og 07-131 Fagerhøy). Ole var gift med Karen Hansdatter, født 1848 (Furnes), død 1880 (Hanestad stasjon). Barn: Oline, født 1872 (Hamar).Hilda, født 1875 (Hamar). Konfirmert 1890 Hanestad.   Ole giftet seg 2. gang i 1882 med Gjertrud Johnsdatter Semingsen, født 1852 (Drevsjø). Død 1934. Hun arbeiddet som lærer da de var bosatt på Hanestad. Datter av lærer og klokker Jon Semingsen og Marit Engebretsdatter, Drevsjø. Barn: Barn, døde i mors liv 1880 (Hanestad), gravlagt i Alvdal.Elida Marie, født 1883 (Rendalen). Konfirmert 1898 Steien.Oskar Georg, født 1885 (Hanestad). Konfirmert 1900 Steien. Ble Stasjonsmester.Johanna Olivie, født 1887 (Hanestad). Konfirmert 1901 Lilleelvedalen (Alvdal).Ingvald Andreas, født 1890 (Hanestad). Konfirmert 1905 Steien. Død 1976. Gravlagt Alvdal 1977. Stasjonsmester på Hanestad, der far hans var stasjonsmester under åpninga av banen i 1877. Ingvald ble senere stasjonsmester på Ottestad.   Bosatt i 1900: Inga Toresen, født 1844. Tjenestepike.
Peder Audensen, født 1867 Koppang. Død 1925 Hamar. Sønn av Auden Pedersen født 1833 Rendalen. Stasjonsbetjent på Alvdal 1894. Ble senere konduktør. Gift 1894 i Stor-Elvdal med Randine Ingebretsdatter, født 1860 Stor-Elvdal. Barn: Erling Alf født 1894 (Alvdal stasjon), døpt i Atneosen kapell, død 1978. Konfirmert 1910 Hamar. Ansatt i NSB 1911 – 1961. Han var stasjonskontorist (ekspeditør, fullmektig) og trafikkinspektør ved NSB. Ordfører på Hamar 1946–1967.Klara født 1897 Elverum. Konfirmert 1912 Hamar.
Olaus Nilssen, født 1864 (Vestfossen), død 1953. Begynte i NSB i 1882, stasjonsmester på Steinvik 1903, Lilleelvedal 1909, Høvik 1922. Sluttet i NSB i 1928. Posten var lagt til stasjonen i hans tid, og godtgjørelsen i 1919 var kr. 760.- pr. år. Olaus var gift med Anna Katrine Ellingsen, født 1869 Tønsberg. Barn: Bjarne Langbro, født 1897 (Drammen), død 1975. Konfirmert 1911 Steien.Gunvor, født 1902 (Trondheim), konfirmert 1916 Steien. Død 1993.Hjørdis, født 1904 (Stor-Elvdalen), Konfirmert 1919 Alvdal, død 1990.Astrid, født 1910, Kristiania, død 1971. Ho var gift Hole.Arvid Langbro Nilssen, født 1913. (Alvdal), død 1976. Revyartist på Chat Noir og Edderkoppen.
Johan Hansen, født 1872 (Elverum), død 1951. Sønn av Hans Gundersen Mortenshusa, født 1824 og Marte Jensdatter, født 1836 og død 1890. Begynte i NSB 1900, stasjonert på Hamar, Eidsvoll 1903, Morskogen 1908, Løten 1909. Bestyrer Auma stasjon 1911-1914. Stasjonsmester på Barkald 1917, stasjonsmester Alvdal 1922 til 1935 da han ble pensjonist. Bodde på Alvdal ei tid. Tok over og drev farsgarden Mortenshusa i Elverum 1939-1951. Johan var gift med Elisa Edvardsdatter Myrset, født 1873 (Senja), død 1918 (Barkald). Barn: Hans, født 1903 (Eidsvoll). Konfirmert 1918 Barkald. Gift med Rakel Myrvang.Einar Kristian, født 1904 (Eidsvoll). Konfirmert 1919 Barkald. Gift med Dagny Ellingsen, Elverum.Magnhild, født 1906 (Eidsvoll). Konfirmert 1921 Barkald.Reidar, født 1908. (Morskogen). Konfirmert 1923 Alvdal.Signe, født 1909 (Løten). Konfirmert 1924 Alvdal. Gift med Hogne Ås, Eidsvoll.Aagott, født 1913(Auma stasjon). Konfirmert 1928 Alvdal.   Johan giftet seg 2.gang med Margit Sørensen, født 1889 Stor-Elvdal, død 1952 (Elverum). Barn: Jorunn Margit, født 1926.
Torleif Karl Paul Smebye, født 1887 (Oslo), død 1972 (Hamar). Begynte i NSB i 1903. Stasjonsmester Valebø 1924, stasjonsmester Jåberg 1928, stasjonsmester i Alvdal 1935, stasjonsmester Sandefjord 1946. Pensjonist 1952. Gift med Karen Margrethe Sørensen, født 1894 (Danmark), død 1971 (Hamar). Barn: Leif Chr.,født 1915, død 1970 (Hamar).
Hjalmar Sveen, født 1890 (Elverum), død 1961. Begynte på underoffiserskolen i Halden 1908. Etter fullført utdannelse, begynte han på jernbanen i 1911. Han var ansatt som telegrafist ved Hørsand 1913, og ved Alvdal stasjon frå 1916-1920. Deretter var han ansatt ved Oslo Ø., og senere overflyttet til Hovedstyret, Kontrollkontoret i NSB. Han ble stasjonsmester på Øksna i 1940, og ved Alvdal stasjon i 1946. Aktiv i politisk arbeid i Alvdal, og drivkraften bak organiseringa av Arbeiderungdomslaget «GÅ-PÅ», som ble stifta i 1917. Hjalmar ble pensjonert i juni 1955. Hjalmar var gift med Karen Borghild (Olavsdatter) Bentsen, født 1898 (Våler), død i 1976. Barn: Henry Claudi, født 1916 (Hørsand i Løten), død 1996 (Kolbotn).Helge Olav, født 1919 (Alvdal), død 2001 (Kolbotn).
Clemet Østby, født 1897 (Tynset). Far hans, Martinius Østby, født 1854, var stasjonsmester på Tynset. Mora var Regine Olava Kjøstad, født 1862 (Løten). (Sjå:  07-133 Steien Hotel). Clemet begynte i NSB i 1915, og ble ansatt i 1917. Stasjonsbetjent i Løten 1920, telegrafist 1921. Til Ringebu 1922, kontorist (jernbaneekspeditør) på Hamar 1936. Stasjonsmester på Rudshøgda 1950, Alvdal 1955. Pensjonist 1962. Flyttet til Hamar. Døde i 1968 (Hamar). Clemet giftet seg i 1928 (Ringebu) med Magda (Markusen) Haug, født 1905 (Lillehammer), død 1986. Barn: Aud født, 1930 (Ringebu), død 1981. Gift med Olav Gjerde født 1924, død. Ingen barn.Randi, født 1931 (Ringebu). Gift med Giuliano Luberti, frå Roma, død. (Barn: Raimondo født 1961, Gian Marko født 1963).Ingrid født 1933 (Ringebu) Gift med Ivar Hveem, født 1932, død 2004 (Råde). (Barn: Merete født 1954, Anne Carine født 1956, Inger Johanne født 1957, Elisabeth født 1961).
Birger Holm, født 1904 (Hamar), død 1977. Sønn til Børre Syversen Holm,født 1880 og Berte Evensdatter født 1876. Begynte i NSB i 1920. Uteksaminert Jernbaneskolen 1927. Telegrafist 1928. Stasjonert Sandvika 1935. Senere stasjonert på Hamar. Stasjonsmester på Øksna 1954, Alvdal 1962. Pensjonist 1968. Døde i 1977. Gift med Marthe Nyberg, født 1901 (Trysil), død i 1976.
Erling Killi, født 1921 (Sel). Sønn til Thorstein og Juline Killi. Begynte i NSB 1938. Telegrafist 1941, stasjonert på Dovre i 1948, ekspeditør på Otta 1950. Stasjonsmester Brennhaug 1960, Alvdal 1968, Vinstra 1979. Pensjonist 1984. Gift med Anna Skjedsvold, født 1930 (Vågå). Barn: Tore Jan, født 1953 (Otta).Gro Torild, født 1957 (Otta).
Sverre Simensen, født 1921 (Sel), død 2007 (Vang i Hedmark). Sønn til Kristian og Elida Simensen.  Begynte i NSB i 1941. Telegrafist 1944. Stasjonert på Øyer til 1956. Ekspeditør på Hamar 1956. Ansatt som fullmektig ved Hamar stasjon. Sverre kom til Alvdal fra Hamar i 1979. Flyttet tilbake til Hamar i 1983 som pensjonist. Sverre Simensen ble den siste med tittelen stasjonsmester ved Alvdal stasjon! Han var gift med Thora Furuholdt, født 1920 (Dombås), død 2006 (Vang i Hedmark). Barn: Solveig, født 1947 (Øyer).Anne, født 1951 (Øyer).Else, født 1958 (Hamar).