Barkald Stasjon

Opplysningene om jernbaneboligene er utarbeidet av Annar Avlesen.

Barkald stasjon med stasjonsmester Nils E. Holland (1913-1917)
(Km.304.46 fra Oslo – 453 m.o.h.).

Barkald jernbanestasjon ble ikke helt ferdig til åpninga av Rørosbanen den 13.10.1877. Arkitekt var Peter Andreas Blix (1831-1901). Bygningen ble satt opp av Johannes Olsen Kulperud fra Ringsaker. Kom til Barkald under anleggstida, og ble gift i Urstrømmen.

Stasjonen åpnet den 1. juli 1878. Postkontor ble opprettet15. august 1884. Barkald var stasjon til å begynne med, men ble nedklassifisert til stoppested etter endel år.

Det var ofte kvinner, kona til baneformannen, som betjente slike stoppesteder. De hadde tittelen ekspeditrise, og stoppestedene fikk da økenavnet «Kjerringstasjoner». Stoppestedet kunne òg bestyres av menn, og han fikk tittelen telegrafist, ekspeditør eller stasjonsbetjent.

Postkontoret ble nedlagt den 8. juni 1985, og stoppestedet nedlagt 1. november samme år. Barkald ble deretter holdeplass for tog noen år.

Brukere frå 1878:
Jens Nilsen, født 1848 (Morskogen), død 1888 (Morskogen). Sønn av Nils Olsen Hageløkkeneie og Olia Jensdatter. Arbeidde først som skinnfellmaker. I 1873 vart han ansatt i NSB som portør ved Hamar stasjon. Lønna var 13 spesidaler. Stasjonsformann på Koppang 1875, lønna i 1878 var kr.64.- pr. måned. Jens vart i 1878 den første stasjonsmesteren ved Barkald stasjon, og lønna var kr.72.- pr. måned. Han vart senere stasjonsmester ved Ulvin stasjon (Morskogen) i 1885. Han giftet seg i 1873 med Syverine Nilsdatter, født 1845 (Helgøya), død 1915. Barn: Otilie, født 1873 (Nes, Hedmark). Gift med lærer Ellingsen frå Levanger.Hulda, født 1875 (Hamar), død 1881.Josefine, født 1877 (Hamar). Gift med maler Karlsen (svensk).Nils, født 1878 (Barkald stasjon). Ugift.Hulda, født 1881 (Barkald stasjon), død 1882. Tvilling.Halfdan, født 1881 (Barkald stasjon). Ugift. Tvilling.Sigurd, født 1883 (Barkald stasjon). Ugift.Dagny, født 1887 (Ulvin stasjon, Morskogen). Ugift.
Brukere frå 1885:
Wilhelm Rikard Sanner, født 1858 (Oslo), død 1940. Sønn av lokfører Hans Sanner, født 1824 (Asker), død 1892, og Jakobine Sanner, født 1820 (Ås), død 1898. Wilhelm ansatt som telegrafist på Hamar i 1875, og kom til Auma som kontorist i 1880. Ansatt på Koppang i 1881. Stasjonsmester ved Barkald frå 1885 til 1892, stasjonsmester ved Atna 1892, Hanestad 1895, Tretten 1896, Brumunddal 1898 og Koppang 1903. Ble pensjonert i 1921. Han var aktiv skytter og jeger, og formann i Urstrøms Skytterlag 1889/90. Wilhelm Rikard ble gift på Tynset i 1884 med Anna Bolette Hindrum, født 1857, død 1930. Hun var datter av Bolette Nicoline, født Landgraff, og Alfred Hindrum, stasjonsmester ved Auma stasjon. Barn: Jenny Nicoline, født 1885 (Vang på Hedmarken), konfirmert 1900 Hamar.Harald Marius, født 1886 (Barkald stasjon).Wilhelmine, født 1889 (Barkald stasjon), konfirmert 1905 Koppang, – død 1979. Bosted: Tynset.Alf Landgraff, født 1891 (Barkald stasjon), konfirmert 1908 Koppang.Amalie Fredrikke, født 1893 (Atna), konfirmert 1908 Koppang. Gift med Erik Storstrøm. Sjå 02-019 Storstrøm.Agnes, født 1895 (Hanestad), konfirmert 1910 Koppang.Ragnvald Christian, født 1899 (Brumunddal)konfirmert 1915 Åmot kirke. Bosatt: Koppang.Gudrun, født 1901 (Brumunddal).   Wilhelm Rikard hadde ei datter frå før med Ragnhild Olsdatter Gjermundsløkken. Sjå 23-002 Gjermundsløkken. Barn: Oline Rikardsdatter, født 1882 Gjermundsløkken.  Død 1978. Familien: Sjå 23-013 Amundsplass. Bosted: Folldal.
Brukere frå 1892:
Hermann Julius Jansen Blegen, født 1853 (Fet på Nedre Romerike), Sønn av Jahn Jensen Blegen og Maren Hansdatter. Antatt i NSB 1877, ekspeditør ved Barkald 1892, stasjonsmester ved Jessnes 1894, ekspeditør ved Morskogen 1903, Tangen 1910. Pensjonist i 1917.  Bosatte seg i Hamar. Aktiv i Indremisjonen med bl.a. søndagsskole. Død 1933. Hermann Julius var gift med Helene Haslie, født 1857, død 1926. Barn: Ruth Margit, født 1899 (Kristiania), konfirmert 1914 Tangen.
Brukere frå 1894:
Tollef Nilsen Moren, født 1851 (Åmot). Antatt i 1875 som linjearbeider ved 14 avdeling. Lønn kr. 1.93 pr. dag.   Skinnegangsformann 1878. Sjå Bellingmoen vokterbolig. Bodde i 1880 i Høieggen vokterbolig. Underkonduktør på Hamar i 1885 med ei månedslønn på kr.65, pluss kr. 60 pr. år i uniformgodtgjørelse. Tollef var konduktør på Elverum i 1889, ekspeditør ved Barkald 1894, og stasjonsmester i 1910. Død 1913. Tollef var gift med Helene Olsdatter Midtskogen, født 1854 (Øvre Rendal), død 1947. Barn: Barn, døde i mors liv 1879. Sjå Bellingmoen vokterbolig.Nils Oskar, født 1880 (Høieggen vokterbolig). Bosted: Hamar. Jernbaneekspeditør. I 1929 kontorist ved   jernbaneadministrasjonen. Død 1951. Gift 1911 med Olga Martinusdatter, født 1884 (Vang), død 1968.Anne Beate, født 1885 (Hamar), konfirmert 1900 Barkald stasjon. Gift med Peder Urstrømmen, sjå 13-010, død 1963.Trygve Halfdan, født 1889 (Elverum), konfirmert 1904 Barkald stasjon. Død 1977. Konduktør.Helga Bergljot, født 1899 (Barkald stasjon), konfirmert 1914 Urstrømmen. Død 1996.
Brukere frå 1913:
Nils Eriksen Holland, født 1870 (Skrautvål i Nord-Aurdal. Sønn av Erik Knutsen og Astrid Nilsen Dalen. Ansatt på Øyer i 1894 som telegrafkyndig stasjonsbetjent. Telegrafist i Brumunddal 1900, kontorist på Otta i 1905, og Hamar i 1909. Stasjonsmester på Barkald i 1913, og på Kvam 1917. Pensjonist 1929. Død 1952 (Kvam). Nils var gift med Hanna J. Evensen Borkrud, født 1870, død 1937. Barn: Arnfrid, født 1896 (Øyer), konfirmert 1911 Vang H.Einar, født 1897 (Øyer), konfirmert 1912 Vang H. Stasjonsmester på Strandlykkja.Erling, født 1899 (Ringsaker), konfirmert 1914 Barkald. Død 1949.Jenny, født 1901 (Furnes), konfirmert 1916 Barkald.Sverre, født 1905 (Otta), konfirmert 1920 Kvam. Død 1972.Ragna, født 1907 (Otta), konfirmert 1922 Kvam.Gudrun, født 1910 (Vang i Hedmark), konfirmert 1925 Kvam.Kitty Johanne, født 1913 (Barkald stasjon), konfirmert 1926 Kvam.Nancy Helene, født 1916 (Barkald stasjon), død 1917 (Barkald).
Brukere frå 1917- 1922:
Johan Hansen, født 1872 (Elverum). Antatt i NSB 1900. Stasjonsmester på Barkald frå 1917 til 1922. Gift med Ingeborg Elise Edvardsdatter, født 1873 (Tranøy), død 1918 (Barkald).              Mer om familien; sjå Alvdal Stasjon.
Josef Førde, født 1898 (Hamar), død 1975 (Hamar). Antatt i NSB i 1915, telegrafist ved Barkald stasjon i 1918. Overflyttet til Elverum 1919, Hamar 1922. Kontorist (jernbaneekspeditør) i 1936, jernbanefullmektig 1947, bestyrer ved NSB Reisebyrå på Hamar i 1949, og stasjonsmester ved Hamar stasjon i 1958. Pensjonist 1963. Aktiv i motstandsbevegelsen under krigen, med kontaktnett blant NSB-personalet. Han arbeiddet blant annet med spredning av illegale aviser i Østerdalen, og måtte rømme til Sverige i 1943. Josef var gift med Peggy Amanda Strand, født 1896, død 1975 (Hamar).
Brukere frå 1923:
Johan Mauritz Høye, født 1879 (Øvre Rendal). Antatt i NSB i 1903. Telegrafist ved Tynset og Hanestad før han kom til Barkald stasjon som telegrafist i 1922. Stasjonsmester i 1923. Pensjonist 1928. Døde i 1932 (Øvre Rendal). Gift med Sofie Heggelund, født 1887, død 1956 (Øvre Rendal). Barn: Ingeborg Solveig, født 1907 (Tynset).Erik Alfred, født 1908 (Tynset), konfirmert 1923 Øvre Rendal.Sigrid, født 1910 (Tynset), konfirmert 1925 Barkald stasjon.Johan, født 1912 (Hanestad), konfirmert 1926 Barkald stasjon.Simon, født 1914 (Hanestad). Arne, født 1916 (Hanestad), død 1973 (Oslo).Odd, født 1918 (Hanestad). Reidun, født 1921 (Hanestad). Død 1921.Dortin Dag, født 1922 (Barkald stasjon).Reidun Sofie, født 1924 (Barkald stasjon).
Brukere frå 1927:
Kristian Olsen Hagen, født 1900 (Stange). Sønn av baneformann Ole Hagen og Hilda Evensen, begge født i Stange. Kristian vart antatt i NSB i 1917. Ekspeditør ved Barkald 1927, bestyrer frå 1929. Senere bestyrer ved Ring stasjon 1937-1940. Flyttet til Kvam under krigen. Tjenestegjorde deretter på Hamar og Veldre. Til Strandlykkja 1949-1952. Tilbake til Hamar og arbeidde ved rutekontoret og togledelsen. Ansatt på Dal i 1957 og Bryn i 1959. Pensjonist 1962. død 1984. Kristian var gift med Helene Sofie Rasen, født 1902 (Stange), død 1976. Barn: Synnøve, født 1928 (Espa).Ove, født 1932 (Espa), død 2004 Tangen.Knut Henry, født 1937 (Espa). Avdelingsleder ved NSB i Hamar.
Brukere frå 1930:
Rolf Eliassen, født 1898 (Romedal). Antatt i NSB i 1918. Telegrafist ved Åndalsnes 1921, bestyrer (ekspeditør) ved Barkald stasjon 1930-1933, bestyrer ved Verma 1940, Nakksjø 1949, stasjonsmester på Stai juli 1951 og Flisa 1957. Pensjonist 1959. Død 1981. Rolf var gift med Lidia Tonberg, født 1904. Barn: Reidar, født 1928 (Åndalsnes).Oddvar, født 1931 (Barkald).
Brukere frå 1933 – 1949:
Bjarnhild Pedersen, født Myrvang 1896 (Åmot). Ansatt som ekspeditrise 1933-1949. Død 1995. Bjarnhild gift 1917 med Per (Peder) Pedersen, født 1891 (Stor-Elvdal).  Per begynte som sesongarbeider 1910, og vart ansatt som banevokter på Hanestad i 1918. Han vart baneformann 1922. Bosted: Granviken vokterbolig i 1918, Barkald vokterbolig i 1927, Barkald stasjon i 1933. Flytta til Åker ved Hamar i 1949, og de var der til Per ble pensjonist i 1956. De bygde seg hus på Barkald i 1955, og bosatte seg der som pensjonister. Død 1986. Sjå 13-22 Solhøy. Barn: Per Brynjulf, født 1917 (Stor-Elvdal), konfirmert 1932 Barkald vokterbolig.Oddlaug Borgny, født 1919 (Granviken vokterbolig). Konfirmert 1934 Barkald stasjon.Ester, født 1922 (Granviken vokterbolig).Aase, født 1927 (Barkald vokterbolig).Aslaug, født 1929 (Barkald vokterbolig).
Brukere 1949 – 1952:
John Pedersen, født 1887 (Kullstuen, 12-025). Banevokter 1920. Død 1969. Gift med Gurine Rasmusdatter Uhlen, født 1883 (Nesteby vokterbolig), død 1962. Sjå Nesteby vokterbolig og Skoglund (11-075). De bodde i 1. etasje på Barkald stasjon 1949 – 1952. Sjå mer om familien under Barkald vokterbolig.
Brukere 1952-1957:
Trygve Nylund født 1928 Hamar. – Antatt NSB 1945. Til Barkald som stasjonsbetjent fra mai 1949 til juli 1957. Bodde i 2.etasje på Barkald stasjon 1949 – 1952. Familien flyttet til Elverum 1957. Sluttet NSB 1975. Trygve gift med Aase Eldrid Solvang født 1933 (sjå Glåmlia 12-0135). Barn: Turid, født 1952 (Barkald stasjon).Arnfinn, født 1953 (Barkald stasjon).Grete, født 1956 (Barkald stasjon).Olav, født 1964 (Elverum).
Brukere frå 1957:
Erik Ragnar Øsmundseth, født 1927. Antatt i NSB i 1946, stasjonsbetjent 1950. Til Barkald som stasjonsbetjent frå 1957 til 1961. Død 2003.
Brukere frå 1962:
Einar Mamelund, født 1930 (Bratland, Bøverbru). Antatt i NSB i 1948. Stasjonsbetjentaspirant 1950. Stasjonert på Reinsvoll i 1956. Stasjonsbetjent på Barkald april 1962 til august 1963, Skotbu september 1963 til april 1969. Einar gift med Jorun Granberg, født 1933 (Østre Toten). Barn: Erik, født 1958 (Furnes).Bård, født 1962 (Barkald stasjon).
Brukere 1964 – 1985:
Kåre Torbjørn Kjelsrud, født 1925 (Vinger). Han er sønn av Klaus Kjelsrud (tidligere leder av Skog og Land) og Thora Kristiansen. Begynte som montørhjelper i 1941, antatt i NSB i 1953, stasjonsbetjent på Barkald fra 1964 til 1985. Overflyttet til Tynset der han var ansatt som skiftekonduktør. Sluttet i NSB i 1987. Død 2012. Gift med Lill Randi Haugen, 1930 Grytten (Rauma). Skilt. Hans bosted: 16-105 Skogen. Hennes bosted: Oslo. Barn: Stein Kåre, født 1951 (Åndalsnes). Bosted: Oslo.Liv Randi, født 1953 (Åndalsnes). Bosted: Oslo.Berit Tove, født 1954 (Åndalsnes). Gift med Olav Vatvet frå Kristiansund. Bosted: Kristiansund. (Barn: Monica, Tomas, Kamilla).Klaus Jonny, født 1956. Bosted: Jaren. Død 2010.   Kåre Torbjørn Kjelsrud var den siste som var ansatt ved Barkald stasjon.