Høieggen Vokterbolig

Opplysningene om jernbaneboligene er utarbeidet av Annar Avlesen.

(NSB-km. fra Oslo 308.50)

Vokterboligen satt opp i 1877. Beliggenhet litt syd for Glåmlia på østsiden av jernbanelinjen, mellom Barkald og Bellingmo.

Arkitekt Peter Andreas Blix (1831-1901). Boligen hadde 2 leiligheter på 2 værelser og kjøkken. Kjøkken store og lyse, mens værelsene var mindre og tildels mørke. Lys og vann ikke innlagt. Lite bryggerhus. Fjøs til 2 kuer. Ingen jord. Linjeslått til 1 kufôr. Til 3-delt skole ca. 3 km. (Strand Skole, Bellingmo).

Revet i 1936 av Peder Øimoen og oppsatt som hovedbygning på gården Kvisli, (12-0182), som ligger ca. 2 km nord for der Bellingmo stoppested lå til 1970.

Anders Guttormsen født 1845, Øvre Folldal. – Ansatt banevokter 1877 ved 19. avd. Øksna. Overflyttet til 30. avd. Stai 1879, til 41. avd. Barkald 1882. Ansatt baneformann 1885. Bygde Solheim (Skredrommet,12-0113). Sluttet ved NSB 1896. Solgte Solheim (Skredrommet) og flyttet til Tøfthaugen, Ø. Folldal.  Ansatt på ny som banevokter ved Barkald i 1898. Baneformann 1901 Lena. Flyttet til Kolbu 1907. Ble pensjonist i 1911. – Døde i 1920. Gift med Marit Syversdatter, født 1849, Stubbhaugen, Sel. Barn: Mari født 1873 Vågå, konfirmert 1887 Kveberg. Gift med Hans Olsen Bellingmoen, reiste til USA 1909. Sjå Yter Bellingmoen (12-045).Syver født 1875 – død 1876 Rennebu.Maria født 1877 Haardnesmoen, konfirmert 1891 Lilleelvedal stasjon. Utvandret til USA.Sofia født 1879 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1893 Haardnesmoen. Utvandret til USA 1906.Karoline født 1881 Haardnesmoen – død 1887 Haardnesmoen.Gustav født 1884 Høieggen vokterbolig – død 1887 Haardnesmoen.Johan født 1886 Haardnesmoen – Utvandret til USA.Karoline født 1889 Haardnesmoen – Utvandret til USA 1909.Gustava født 1892 Haardnesmoen  – død 1974.Amalie født 1896 Tøfthaugen, Folldal.
Ole Andersen, født 1850 Stange, – Ansatt banevokter 1877 Atna. Til Lilleelvedalen, bodde i Høieggen vokterbolig ca 1878 til 1881. Stasjonert Espa 1893. Gift 1878 med Berte Olsdatter, født 1852 i Furnes. Barn:               Olaf født 1879 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1894 Espa.Karen født 1881 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1896 Espa Vokterbolig.August født 1883 Sagbekken vokterbolig, konfirmer 1898 Espa.Kristian født 1885 Sagbekken vokterbolig, konfirmert 1900 Espa.Bertin født 1887 Sagbekken vokterbolig – død 1890 Sagbekken vokterbolig.Lars født 1889 Sagbekken vokterbolig, konfirmert 1904 Espa.Berthine født 1891 Sagbekken vokterbolig, konfirmert 1906 Vestby, Espa.Ottine født 1893 Espa vokterbolig, konfirmert 1908 Vestby, Espa.Hjalmar født 1895 Espa vokterbolig, konfirmert 1910 Vestby, Espa.Signe født 1898 Espa vokterbolig, konfirmert 1913 Vestby, Espa.
Ole Severin Paulsen, født 1851 Løten. Død 1934. Banearbeider, Skinnegangslegger. Arbeidet senere som maler. (Sømoen 11-043). Bodde i Høieggen vokterbolig i 1880 da han giftet seg med Ingrid Simensdatter født 1848, Landfastøyen (Synner Øyen 12-011). Døde i 1934. Barn: Severin født 1881 Synner Øyen (12-011), død 1883 Kveberg.Ole Severin født 1883 Bortistuen,- død 1976.Hjalmar født 1885 Haardnesmoen, konfirmert 1900 Nesteby.Sigurd født 1888 Kvebergsjordet, konfirmert 1904 Synner Øyen. Død 1985.(sjå Synner Øyen 12-011 og Nymoen 13-019).Kristian født 1894 Øikletten, konfirmert 1908 Synner Øyen. Død 1964 (Slåøya 12-019).
Jon Eriksen Slåen født 1853, Sel. Død 1916. Linjearbeider. Gift 1881 med Marit Simensdatter, født 1852,12-019 Landfastøyen (Slåøya). Barn: Brynhild født 1882 Høieggen vokterbolig, – Død 1893.Sjå Bellingmoen vokterbolig og 12-019 Landfastøyen (Slåøya).
Håkon Halvorsen, født 1858, Åsnes i Solør. Død 1935 Alvdal. Sønn av gårdbruker Halvor Berntsen Karlstad og Johanne Olsdatter. Ansatt banevokter 1885 ved Barkald, baneformann 1904 ved Barkald. Pensjonist 1922. Gift med Emilie Kristensdatter, Sagstuen, født 1860 Elverum. Død 1930 Alvdal. Fra 1899 bygde de opp småbruket Nymoen (13-019). Barn: Inga Kristine født 1883 Elverum, død 1897 Høieggen vokterbolig.Håkon Hjalmar født 1884 Elverum, konfirmert 1899 Nymoen. Baneformann, sjå Barkald vokterbolig.Johannes født 1886 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1901 Nymoen. Lokomotivpusser. Gift med Berit Pedersdatter Brandsnes, (sjå Brandsnes 7-144).Emilie Charlotte født 1887 Barkald vokterbolig, konfirmert 1902 Nymoen. Gift med Mathias Pedersen Brandsnes, sjå Skogly (7-0148).Alfred født 1889 Høieggen vokterbolig, – død 1893.Halvor født 1892 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1906 Nymoen. Lokomotivpusser, gift med Lina Sagdal, Tynset.Alfred født 1894 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1908 Nymoen. Lokomotivpusser, gift med Magna Hugubakken, Tynset.Emma Oline født 1896 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1911 Nymoen. Gift med Harald Dille, Røros.Kristian født 1897 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1912 Nymoen. Baneformann, gift med Ingeborg Moen, Tyvold.Inga Kristine født 1899 Nymoen, konfirmert 1915 Nymoen. Gift med Petter Holm, Røros. 2.gang gift med Godtfred Pedersen, sjå Hemstad (10-064).Helga Elise født 1901 Nymoen, konfirmert 1916 Nymoen. Gift med Ole L. Holm, Røros.Olaf født 1904 Nymoen, konfirmert 1919 Nymoen. Død 1926, linjearbeider.Emilie hadde sønnen Johan før de giftet seg. Faren var garver Syver Martinsen Dahl,født 1858 i Kristiania.Johan født 1880 Elverum, konfirmert 1895 Høieggen vokterbolig. Død 1907. Sjå mer om familien under Nymoen (13-019).
Engebret (Ingebret) Eriksen Lo, født 1856, Oppdal. Død 1948. Kom til bygda i 1873 og fikk etter hvert jobb ved jernbaneanlegget. Ved Folketellingen 1875 bodde han i jernbanebrakke under matrikkel nr. 407 Aursjøbekken som ugift. Hans mor, Marie Larsdatter Lo født 1824 i Oppdal, forestod husholdningen. Engebret ble ansatt ved jernbanen i 1879, og ble banevokter 1884 på Barkald. Gift gift 1889 i Ilen kirke med Berthe Jonsdatter, Strand, født 1867. Død 1953. (Sjå Strand 12-048, 074). Engebret og Berthe kjøpte en eiendom i 1893, her bygde de Solvang (12-075) og flytta dit. Barn: Einar født 1889 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1904 Solvang. (Solvang 12-075,77) død 1960.Jon født 1891 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1906 Solvang. – død 1963.Kristian Moltke født 1893 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1907 Solvang. Død 1918.Asbjørn født 1896 Strand, konfirmert 1910 Solvang. Død 1963, sjå Glåmlia (12-0135).Erling født 1898 Solvang, konfirmert 1912 Solvang. Død 1971, bosatt Hanestad.Bjarnhild født 1899 Solvang, konfirmert 1914. Gift Bjaberg.Leif Gisle født 1901 Solvang, konfirmert 1916 Solvang. Død 1963, sjå Mo (12-0185).Magne Jarl født 1906 Solvang, konfirmert 1920 Solvang. Død 1926.
Knut Halvorsen, født 1849, Løten. – Sønn av gårdbruker Halvor Knudsen og Anna Christensdatter.  Ansatt 1879, baneformann 1881 Koppang. Morskogen 1889, Stai 1893, Barkald 1896. Familien bodde i Høieggen vokterbolig til 1910. Stasjonert Steinvik og bosatt i Strand vokterbolig, Stor-Elvdal 1910. Pensjonist 1915. Flyttet til Løten, og døde i 1933. Gift 1881 med Oline Gudbrandsdatter født 1854 Nordskogbygda, Elverum. Død 1916, Granberg Løten. Barn: Halvor, født 1883 (Frøsa), konfirmert 1897 Høieggen vokterbolig. Jernbanearbeider, ugift. Reiste til USA. Han hadde ei datter med Anna Jokumsdatter, født 1879, død 1936. (Barn: Olga Alette, Høieggen, født 1901, konfirmert 1916 Høieggen. Død 1994). (Sjå Høyeggen, 12-035,036).Anne, født 1884 (Frøsa). konfirmert bosatt Høieggen vokterbolig.Gustav, født 1887 (Frøsa), konfirmert 1901 Høieggen vokterbolig. Død 1953. Sjå Tufthaugen og nedenfor.Augusta, født 1889 (Frøsa), konfirmert 1903 Høieggen vokterbolig. Døde av tæring i 1909. Ho hadde ei datter med Andreas Andersen Flogstad, født 1885 (Rena). (Barn: *Agnes Kristine, født 1908).Ragnhild, født 1891 (Eidsvoll), konfirmert 1905 Høieggen. Død 1968 Hamar, ugift.Karen Oline, født 1896, Barkald stasjon, konfirmert 1910 Strand. Død 1975 Løten, ugift.
Olaf Larsen, født 1882 i Alvdal. Sønn av Valborg og Lars Larsen, (Larsson), baneformann. Sjå Nesteby vokterbolig og Steihaug(8-02). Begynte som anleggsarbeider i 1901. Ansatt baneformann i 1904 ved Nordsinni, N.Land, på Valdresbanen som på den tiden var privatbane. Lønnen i 1904 var kr.900.- pr. år. Han var samtidig stasjons-ekspeditør ved Nordsinni med kr.180.- pr. år i tillegg. Ansatt i NSB som banevokter i 1908 på Barkald og bosatt i Granviken vokterbolig. Bodde i Høieggen vokterbolig omkring 1910 og Barkald vokterbolig 1912. Ansatt baneformann i 1915 ved Auma og bodde i Brandvold vokterbolig til 1918. Flyttet samme år til Hamar. Til Hundorp 1919. Pensjonist 1943. Død 1962 Sør-Fron. Gift med Bertha Sofie Gulbrandsdatter, Paulsrud, født 1887, Sør-Odal. Død 1970 Sør-Fron. Barn: Valborg født 1905 Nordsinni stasjon, N. Land. Konfirmert i 1919 Vang, Hamar. Gift med Olaf Eliassen, Hamar. Stasjonsmester Brøttum stasjon. Bestyrer ved Godsekspedisjonen NSB, Hamar.Bertha født 1907 Nordsinni stasjon, N. Land, konfirmert 1922 Hundorp.  Osvald født 1909 Granviken vokterbolig, konfirmert 1924 Hundorp. Utdannet prest. – Reiste til USA.Gunhild født 1910 Høieggen vokterbolig.Lars født 1912 Barkald vokterbolig. – tekniker USA.Sverre født 1920 Hundorp, – død 1932. Sjå òg Barkald vokterbolig
Gustav Knutsen, født 1887 Frøsa vokterbolig Stor-Elvdal. Død 1953. Sønn av baneformann Knut Halvorsen og Oline Gulbrandsdatter. (Sjå over). Skogsarbeider i 1908, senere murer og jernbanearbeider. Bosatt i Elverum i 1910. Ble banevokter 1913 på Barkald. Midlertidig baneformann 1922 Barkald. Baneformannskurs avsluttet november 1923. Fast baneformann 1924. Sluttet NSB 1943. Aktiv i kristent arbeid i Bellingmo Pinsemenighet, senere Alvdal og Bellingmo Pinsemenighet. Gift 1908 med Eline Juliusdatter Mikkelsen, født 1879 Bellingmoen vokterbolig. Datter av baneformann Julius Mikkelsen og Oline Andersdatter. (Sjå Bellingmoen vokterbolig). Død 1966. De bygde Tufthaugen 1916 (12- 0126,0156). Barn: Oline født 1909 Elverum, konfirmert 1924 Tufthaugen. Død 1968. Gift med Arvid Nordby.Julius født 1911 Alvdal, konfirmert 1926 Tufthaugen. Død 1968. Gift med Ingrid Avlesen født 1920, død 2003. Sjå Nesteby vokterbolig og Røysa (10-0117).Olaug født 1913 Bellingmo, død 1995, gift med Johannes Bårdli. Misjonærer i Kongo.Knut    født 1915 Høieggen vokterbolig, død 1978, gift med Randi Telle, død.Astrid født 1918 Tufthaugen, død 1991 Hamar, gift med Bergfinn Øvermo (postmester Tynset).Gudmund Egil født 1920 Tufthaugen, død. Gift med Helene Olsen, død.
Simen Olsen Aspaas, født 1885. Ansatt Banevokter 1911 Barkald, bosatt Granviken vokterbolig. Lønn kr. 880,00 pr. år. Senere bodde han i Høieggen vokterbolig 1916, Måna vokterbolig 1919. Kjøpte Måna vokterbolig og satte huset opp som enebolig på Tynset omkring 1921. Pensjonist 1945. Død 1958 Tynset. Gift med Anne Olsdatter Barkald født 1888 (Barkald-gården 13-001). Gift 1915, bodde i Granviken vokterbolig. Død 1979 Tynset. Barn: Gunvor født 1916 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1930 Kjæreng vokterbolig. Ragna født 1917 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1931 Kjæreng vokterbolig. Oddbjørg født 1919 Måna vokterbolig, konfirmert 1933 Kjæreng vokterbolig. Ola født 1921 Aspås, Tynset, død 1982 Tynset. Gunnar født 1923 Teige, Tynset, død 2009 Tynset. Per født 1924 Teige, Tynset, død 1943 Tynset. Anne Solveig født 1928 Aspås, Tynset, død. Leif født 1930 Aspås, Tynset. Magne født 1933 Aspås, Tynset, død 2009 Tynset.
Mikkel M. Sagplass født 1887, Sagplassen. – Begynte som aspirant i 1914, ved 140. avdeling Barkald. Ansatt banevokter januar 1916 (Granviken vokterbolig). I 1919 stasjonert 38. avdeling Hanestad (Granviken). Mikkel M. Sagplass bygde Glåmlia (12-135) omkring 1925, men solgte stedet. Bosatt Barkald vokterbolig fra 1934 til 1935. Baneformann 1938 Koppang. Pensjonist 1949. Død 1958 Tynset. Gift 1914 med Emma Eriksdatter Bellingmoen, født 1892 Brumunddal. Datter av baneformann Erik J. Bellingmoen og Hanne Marie Hansdatter Viggen. (Sjå Barkald vokterbolig og Sveheim (13-08). Død 1952 Tynset. Barn: Magne Edvin født 1915 Furuheim, konfirmert 1929 Glåmlia. Lokomotivpusser, død 1982, gift med Karen Vardenær, født 1914, død 2005.Bjarne født 1917 Granviken vokterbolig, konfirmert 1931 Glåmlia. Død 1965. Banearbeider, gift med Helene Ødegård, født 1920, død 2001 Koppang.Målfrid født 1919 Høieggen vokterbolig, konfirmert 1933 Glåmlia, død 1963. Gift med Sverre Velten, født 1913, død i 1997.Esther født 1924 Høieggen vokterbolig, død 1942. Gift med Magne Øyen, død 1943.Magnar Egil født 1927 Glåmlia (12-135), – død 1998 Tynset. Gift med Sigvor Brændvang, født 1936.