Jernbanebrakker

Opplysningene om jernbaneboligene er utarbeidet av Annar Avlesen.

I anleggstida for Rørosbanen i 1870-åra ble det satt opp mange brakker som bosted for arbeiderne.

I folketellingen 1875 er det registrert 2 jernbanebrakker innen Lilleelvedalen kommune. I den delen av Rørosbanen som ligger i Rendalen kommune er det registrert 12 brakker som er nummerert fra nr.3 til nr.14. Alle står på jernbanens grunn. At det er så mange i Rendalen kommune kan skyldes at det var mindre bosetting langs den trasèen der jernbanen skulle bygges, enn i Alvdal.

Brakkene var av forskjellig størrelse, som fra å romme noen få til over 20 personer. De fleste fulgte med anlegget etter hvert som det flyttet nordover. Arbeiderne kom fra Østlandet, Solør, Odalen, Gudbrandsdalen, Ottadalen, Trøndelag og ikke minst fra Sverige. De fleste var ugifte, men det var også noen arbeidere med familie. Det bodde gjerne ett gift par i hver brakke, og vi kan vel anta at kona var kokke for brakkelaget. Et slikt innrykk av rallarer skapte etterspørsel etter jordbruks-produkter og handelsvarer. Det ble åpnet landhandel flere steder, men når anleggstida var over, forsvant grunnlaget bort for butikkene, og etter 1900 var de fleste borte. Slik butikkdrift var det bygget opp ved jernbanens anlegg ca. 1872 ved Glomlia nord for Granviken vokterbolig, men ble senere husmannsplass (Sjå Rendalsboka). De fleste brakkene ble revet og muligens flyttet etter hvert som anlegget ble ferdig. Nord for Hanestad stasjon stod det igjen ei brakke, Brakka 8, til omkring 1970. Det kan også nevnes at på Øvre Hanstads grunn stod to brakker fra anleggstida som var bebodd til utpå 1900-tallet.

De to brakkene i Alvdal står omtalt i 1875-tellinga, men senere er de ikke nevnt. Den ene har matr.nr. 407 (Urstrømmen) og den andre har matr.nr. 408 (Aursjøbekken). Nøyaktig hvor de stod er ukjent, men det er sannsynlig av de stod på nevnte eiendommers grunn. Folketellingen i 1875 viser at det bodde endel jernbane-arbeidere på gårdene som lå nær der jernbanen skulle bygges, som Barkald-gården, Rønningen, Langodden, Kveberg-gårdene, Sørhus-gårdene, gårdene rundt Steia og oppover Brandvålen. Også på noen gårder vesta’te bodde det anleggsarbeidere. Litt ekstra inntekt må en regne med at det ble, for personer i administrasjon, som ingeniører og seksjonssjefer, hadde ofte full pensjon.

Jernbanebrakke på matr. nr. 407 – Urstrømmen – Folketellingen 1875.
Husfader Halvor Johnsen, jernbanearbeider, født 1837 Opdals Sogn. Hans kone Kirsti Olsdatter født 1839 Rendalens Sogn. Barn: Johan Halvorsen født 1866 Rendalens SognOle Halvorsen født 1868 Rendalens SognKari Halvorsdatter født 1871 Rendalens SognMarit Halvorsdatter født 1873 Rendalens Sogn
Husfader Iver Eriksen, Jernbanearbeider, født 1828 Hofs Sogn. Hans kone Karen Kristiansdatter født 1831 Hofs Sogn. Barn: Julius Iversen født 1867 Hofs Sogn.
Logerende Erik Eriksen, jernbanearbeider, født 1847 Ringsager Sogn, ugift. Logerende Ole Kristiansen, jernbanearbeider, født 1846 Tillers Sogn Klæbo, ugift. Logerende Johannes Johansen, jernbanearbeider, født 1837 Øiers Sogn, ugift. Logerende Anders Johansen, jernbanearbeider, født 1851 Frostens Sogn, ugift.
Husmoder, enke Marie Larsdatter Lo, født 1824 Opdals Sogn. Forestaar Husholdningen. Hendes sønn: Ingebrigt Eriksen (Lo), jernbanearbeider, født 1856 Opdals Sogn. (Sjå Solvang 12-75,77).
Jernbanebrakke på matr. nr. 408 Aursjøbekken – Folketellingen 1875.
Husfader Ole Olsen Skomagerstuen, jernbanearbeider, født 1843 Foldalens Sogn. Hans kone Marit Olsdatter, født 1844 Foldalens Sogn. Barn: Jørgine Olsdatter, født 1872 Foldalens Sogn.Ole Olsen, født 1875 Foldalens Sogn.
Husfader Lars Thorsteinsen, Jernbanearbeider, født 1829 Foldalens Sogn. Hans kone Olava Hansdatter, født 1826 Foldalens Sogn.
Logerende Martin Mathias Brandt, jernbanearbeider, født 1841 Lyse Sogn, Sverige. Logerende Marit Johnsdatter, Husholderske, født 1847 Foldalens Sogn. Hennes sønn: Simen Joakim Pedersen, født 1872 Foldalens Sogn. Marit Johnsdatter og Martin Mathias Brandt giftet seg i 1876. Barn: Johan Alfred født 1876 Barkalden.
Logerende Ole Simensen, jernbanearbeider, født 1851 Foldalens Sogn, ugift. Logerende Peder Johnsen, jernbanearbeider, født 1850 Foldalens Sogn, enkemann. Logerende Simen Johnsen, jernbanearbeider, født 1857 Foldalens Sogn, ugift. Logerende Haldo Haldosen, jernbanearbeider, født 1849 Foldalens Sogn, ugift.