Nyeggen Vokterbolig

Opplysningene om jernbaneboligene er utarbeidet av Annar Avlesen.

(NSB-km. 319.60 fra Oslo)

Lars Hansen født 1847 Høvik i Bærum. Det er fortalt at Lars begynte som såkalt «flisgutt» på jernbanen, før banen åpnet, og at han bl.a. måtte gå til Røros med brev fra administrasjonen som holdt til i Nesteby vokterbolig. Retur neste dag fra Røros, også til fots. Ansatt baneformann 17.10.1877 Lilleelvedal. – Lønn i 1887 var kr.75.- pr. måned. Var bosatt i Nyeggen vokterbolig fra 1877 til 1919. Han døde juni 1924 på Strand (12-048).  Gift 1876 i Stor-Elvdal med Sigrid Mathea Engebretsdatter, født 1851 Stai (Stor-Elvdal), død 1919. Barn: Thea, født 1875 Stor-Elvdal, konfirmert 1890 Nyeggen vokterbolig. – død 1957. Gift med Ola Strand. Bosted: 12-074 Strand.Ingeborg, født 1878 Nyeggen vokterbolig, konfirmert 1892 Kveberg. Reiste til USA 27.07.1905.Emilie, født 1880 Nyeggen vokterbolig, – konfirmert 1894. Død 1900.Hans, født 1882, Nyeggen vokterbolig, -konfirmert 1896, – død 1949. Han tok navnet Eggen. Elektriker. Gift 1916 med Aslaug Nilsdatter Arnemo, født 1888 (Tynset), død 1971. Bosted: Tynset. (Barn: Leif Sverre født 1917, Petra Nini født 1918, Håkon Arthur født 1920, Nils Inge født 1923, Thor Edvin født 1928).Helga født 1883, Nyeggen vokterbolig, – konfirmert 1898. Død 1964 (Hamar). Gift med Hans Mikkelsen. (Sjå lenger nede).Sigurd, født 1887 Nyeggen vokterbolig, – konfirmert 1901. Tok navnet Eggen. Stasjonsmester på Tynset. Gift 1914 med Marit Estensdatter Aas-Eng, født 1888 (Tolga). Bosted: Tynset. Ingen barn.Johan, født 1890 Nyeggen vokterbolig, – konfirmert 1904. Død 1974. Han tok navnet Eggen. Bosted: 10-072 Haustås. Sjå òg Nesteby vokterbolig.Kristian, født 1893 Nyeggen vokterbolig, død 1893, 7 måneder gammel.
Ole Johannesen, født 1842 Kaurstadrønningen (Ringebu). Ansatt banevokter 1877 Barkald. Flyttet senere fra Barkald til Nyeggen vokterbolig. Ansatt baneformann 1886 Hanestad (Granviken vokterbolig). Bosatt Barkald vokterbolig igjen i 1893. Gift 1872 med Ane Kjerstine Johannesdatter Sandhaugen, født 1841 (Folldal), død 1891 (Rikshospitalet). De tre eldste barna vart født da de var inderstfamilie (losjerende) på Brannvålen. Barn: Kari, født 1869 Brandvoldsløkken, konfirmert 1884 Strømsøien, – død 1950. Gift 1893 med Adolf Sigurd Petersen Hindrum, født 1867 (Eidskog), død 1947. (Barn: Bertha født 1889, Kristine født 1893, Astrid født 1895, Signe født 1897, Petter født 1900, Olaf født 1900, Sverre født 1902, Borghild født 1905).  Bosted Voss i 1900.Kari, født 1873 Brandvold. Konfirmert 1888 Granviken vokterbolig. Gift med Thore Simensen, født 1881 (Furnes). (Barn: Sverre Olav født 1908).Johanna, født 1875 Brandvold. Konfirmert 1891 Granviken vokterbolig. Husholderske hos faren i Ringebu 1910.Johannes, født 1878 Barkald vokterbolig 1. Døde av skarlagensfeber i april 1884.Maria, født 1880 Nyeggen vokterbolig. Døde av difteri i mai 1884.Beata, født 1883 Nyeggen vokterbolig. Bosted Voss i 1900.
Ole Mikkelsen, født 1857 (Vang H). Død 1916. Faren var husmann Mikkel Gundersen Kvækaeie og Kari Monsdatter. Ansatt banevokter i 1877, baneformann 1883, 34. avd. Atna. Banemester Gjøvik. Gift 1882 på Hamar med Oline Olsdatter, født 1850 (Øvre Rendal), datter av gårdbruker Ole Olsen og Anne Estensdatter, Midtskogen. Barn: Anna Kristine, født 1882 Nyeggen vokterbolig. – død 1883 Bjørånes vokterbolig.
John Avlesen Midtskogsbroen, født 1853 (12-018 Kveberg store). Sønn av Avle Johnsen Kveberg (Midtskogsbroen) og Maria Pedersdtr. Trøen på Kveberg. Ansatt banevokter 1881 ved 28. avdeling, Barkald. Lønn kr.1.90 pr. dag. Bosatt i Granviken vokterbolig ca 1882 – 1887. Flyttet til Nyeggen vokterbolig 1887. Lønn kr.62,00 pr. måned. Ansatt baneformann 1907 og bosatt Åker stoppested og vokterbolig ved Hamar. Døde her i 1908. Gift 1877 med Ingrid Andersdatter Moen, født 1858 (31-017 Egnunden nedre). Ansatt ekspeditrise ved Åker stoppested og vokterbolig 1907 – 1908. Flyttet tilbake til Alvdal i 1909. Nysted (11-042) ble bygget i 1911. Døde her i 1947. Barn: Anders, født 1876 Steivang, konfirmert i 1891. Døde 1896 Nyeggen vokterbolig. Handelsbetjent hos Johan Steien (07-085 Storsteigen søndre).Marie, født 1879 Kvebergstuen. Konfirmert i 1894 Nyeggen vokterbolig. Død 1977. Gift med gardbruker Olaf Helgesen, født 1882 (Stor-Elvdal), død 1951. Bosted: Stor-Elvdal.Bertine, født 1883 Granviken vokterbolig, konfirmert i 1897 Nyeggen vokterbolig. Død 1964. Gift med baneformann Johan Larsen. Bosted: Sandvika. Sjå Barkald vokterbolig.Andreas, født 1885 Granviken vokterbolig, konfirmert 1900 Nyeggen vokterbolig. Død 1958. Gikk underoffiserskole. Tok etternavnet Nyeggen. Overkonduktør.  Gift med Gunda Bryhnisveen, født 1891, Romedal. Død 1977. Bosted: Lillehammer.Gurin Marius, født 1888 Nyeggen vokterbolig, død 1891.Gurin, født 1892 Nyeggen vokterbolig, konfirmert 1906 Nyeggen vokterbolig. Død 1979. Sjå 11-042 Nysted og Bellingmo stoppested.Einar, født 1895 Nyeggen vokterbolig, død 1899.Aslaug Edit født 1900, Nyeggen vokterbolig, døde 1916 på 16 årsdagen. Sjå Nysted (11-042).Harald, født 1903 Nyeggen vokterbolig, konfirmert 1917 Nysted. Død 1928. Banevokter.   Bosatt 1891: Brynhild Syversdatter født 1830 Einunden    nedre.
Hun var mor til Ingrid Andersdatter (sjå ovafor).
Mikkel Simensen, født 1839 (Furnes), død 1921. Arbeidsformann. Gift med Berte Kristensdatter født 1850 Aamot. Barn: Karoline født 1879 Åmot, var bosatt i Nyeggen vokterbolig da hun ble konfirmert i 1893. Familien sjå 00-000 Sagplass.
Hans Mikkelsen, født 1887 (Tynset), død 1981 (Hamar). Sønn av Baneformann Mikkel Hansen, født 1862 Vågå og Elia Mortensdatter, født 1865 Tynset. (Sjå Granviken vokterbolig). Ansatt banevokter 1910 ved Auma. Flyttet til Nyeggen vokterbolig i 1914, 43. avdeling. Baneformann 1921 ved Stai. Overflyttet til Bergseng 1925. Gift 1910 med Helga Larsdatter Hansen, født 1883, død 1964 (Hamar). Hun var datter av banevokter Lars Hansen, sjå ovenfor) Sjå òg 00-000 Brandvold vokterbolig. Barn: Sigrid født 1911 (Brandvold vokterbolig), konfirmert 1925 Bergseng stasjon.Magne født 1912 (Brandvold vokterbolig), konfirmert 1926 Bergseng stasjon. Konduktør på Rørosbanen.Elea født 1914 (Nyeggen vokterbolig), konfirmert 1928 Bergseng vokterbolig.
Ragnvald Knutsen Nordby, født 1894 (Stor-Elvdal), Banevokter 1924 Alvdal, stasjonert Hunder 1927, Stai 1933, baneformann 1948, pensjonist 1957 Rena. Død 1986. Gift 1913 i Stor-Elvdal med Olga Johansdatter Hagen, født 1891 (Øyer), død 1980. Bosted: Åmot. Barn: Trygve, født 1914 Stor-Elvdal, konfirmert 1929 Hunder. Ansatt NSB, død 1979.Reidun, født 1915 Stor-Elvdal, konfirmert 1930 Stai vokterbolig. Død 2005.Klara Oddveig, født 1917 Bjørånes, konfirmert 1933 Djupdalen. Død 1999.Astrid, født 1921 Stor-Elvdal, død 2006.Reidar, født 1923 Nyeggen vokterbolig, Ansatt NSB. Død 1956 Rena.Jan, født 1927 Hunder vokterbolig.Knut Olaf født 1930 Elverum, (foreldrene bosatt i vokterbolig sør for Stai). Sporskifter ved NSB Rena. Pensjonist 1991. Dette var den siste familien som var bosatt i Nyeggen vokterbolig.
Boligen ble revet 1925/26.