Kirken / The Church

Norsk

Kirken er tegnet av C.H. Grosch, som også har tegnet Oslo universitet og Tromsø domkirke. Kirken var ferdig bygget i 1861, og er en stor og enkel langkirke som ifølge opprinnelige tegninger rommer 602 mennesker. Kirken er representativ for sin tidsperiode. Altertavla, som er malt i 1882 i München, av den norske maleren Carl Fridtjof Smith, var bestilt og betalt av kjøpmann Ingebret Eggen i Trondheim. Tavla ble gitt som gave til Alvdal kirke i 1883, med ønske om å hedre minnet om Ingebret Eggens kone, Marit Halvorsdatter.

De to veggteppene som henger på hver side av altertavla, er ei gave fra Trygve Gjelten og barna, «Kristine Gjelten til minne». Teppene er tegnet av Unni-Lise Jonsmoen og vevd av Anne Grete Stuksrud. Orgelet som nå finnes i kirka, er bygd av Bruno Christensen & sønner i Danmark, og ble tatt i bruk i 1980. Det er to kirkeklokker i tårnet, som er overført fra St.Nicolai-kirken (tidligere kirke i Alvdal). Klokkene er fra henholdsvis 1740 og 1778.

English

The church was designed by C.H.Grosch, who also was the architect of the University building of Oslo and the cathedral of Tromsø. The church was finished in 1861, and is a large and plain church, that according to its original design holds 602 persons. The church is representative for its period. The altarpiece, painted in Munich in 1882 by the Norwegian painter Carl Fridtjof Smith, was ordered by and paid for by the storekeeper Ingebret Eggen in Trondheim. The altarpiece was given as a gift to the church in 1883 in honor to the memory of Ingebret Eggen’s wife, Marit Halvorsdatter.

The two wall carpets hanging on each side of the altarpiece are a gift from Trygve Gjelten and his children; «In memory of Kristine Gjelten». The carpets are designed by Unni-Lise Jonsmoen and woven by Anne Grete Stuksrud. The present organ is built by Bruno Christensen & sons in Denmark and taken into service in 1980. There are two bells in the tower, which originally were made for the St. Nicolai church (previous church in Alvdal). The bells are from 1740 and 1778.